Fotoprzewodnik

W tych miejscach, w których fotony dotrą do fotoprzewodnika, zostają zaabsorbowane. Biorą wówczas udział w powstawaniu par elektron-dziura. Ładunek dodatni zostaje lokalnie zobojętniony przez elektrony. Natomiast ładunek ujemny, który został wcześniej poddany indukcji na granicy pomiędzy materiałem fotoprzewodzącym a podkładem, zostaje zneutralizowany przez dziury. Podsumujmy.

Całkowita neutralizacja wcześniejszego, powierzchniowego ładunku dodatniego zachodzi w miejscu, gdzie na fotoprzewodnik pada intensywne światło. Natomiast w miejscach, gdzie nie padło światło odbite od powierzchni oryginału, fotoprzewodnik wciąż jest naładowany dodatnio.

W wyniku tych reakcji, na bębnie powstaje elektrostatyczny obraz oryginału. W pobliżu bębna znajduje się tak zwany toner.