Podawanie papieru

Podawanie i układanie papieru oraz przeciskanie farby były zautomatyzowane i często posiadały napęd elektryczny. Pozwalało to na stosunkowo wysoką wydajność nawet kilkudziesięciu kopii na minutę.

Niestety ze względu na stopniowe zanieczyszczanie się matrycy, kolejne kopie były coraz niższej jakości. Powielacze były stosowane w Polsce głównie w stanie wojny, gdy panowała cenzura.