Skalowanie kopii

W nowoczesnych kopiarkach cyfrowych niemal standardem jest automatyczne skalowanie kopii do formatu papieru, możliwość wydruku zaprogramowanego wcześniej znaku wodnego, automatyczna kontrola nasycenia kolorów etc.

Ciekawą funkcją jest system automatycznej korekty zniszczonych dokumentów. System ten automatycznie usuwa ślady przebarwień, zagięć, obramowań i plam z kopiowanych dokumentów.

Jeśli często powiększamy lub pomniejszamy kopiowane dokumenty, musimy poznać użyteczny zakres kopiarki. Standardem jest przedział 50-200 procent.