Działanie kserokopiarki

Urządzeniem, które umożliwia nam dostęp do kserografii jest naturalnie kserokopiarka. Zazwyczaj jest to pokaźnych rozmiarów urządzenie, które wydaje się być niezwykle skomplikowane.

W rzeczywistości jednak, zasada działania kserokopiarki jest stosunkowo prosta. Główny proces kserograficzny opiera się na zasadach elektrostatycznego otrzymywania obrazów.

Więc cóż takiego dzieje się po włożeniu dokumentu lub książki do kserokopiarki? Sercem urządzenia jest metalowy bęben, którego powierzchnię pokrywa fotoprzewodnik. Jest to bardzo nietypowy i szczególny materiał. To szkło chalkogenikowe, które jest w ciemności idealnym izolatorem, natomiast światło widzialne generuje w nim nośniki prądu elektrycznego. Proces kserograficzny rozpoczyna się w ciemności.