Wyładowania koronowe

Czynna powierzchnia bębna zostaje równomiernie naładowana ładunkiem dodatnim. Odbywa się to dzięki elektrodzie, która powoduje tak zwane wyładowania koronowe.

W tym samym czasie natomiast, na granicy pomiędzy podkładem a fotoprzewodnikiem, indukuje się ładunek ujemny. Kolejnym etapem jest włączenie światła widzialnego.

Odbija się ono od powierzchni oryginału, czyli kopiowanego dokumentu, książki etc. Należy zauważyć, że światło jest odbijane selektywnie. Część światła, która trafia na białą powierzchnię oryginału jest w całości odbijana, ta część która trafia na powierzchnie szarą, odbijana jest częściowo, natomiast ta część światła, która pada na powierzchnię czarną, jest w całości pochłaniana. Światło, które zostanie odbite od oryginału trafia na powierzchnię bębna.