Typ kopiarki

Na podstawie tej decyzji, możemy wybrać, jakiego typu ma być kopiarka, to znaczy czarno biała czy też kolorowa. Oczywiście obecnie niezbędny jest automatyczny podajnik papieru, również z funkcją doboru formatu.

Jeśli w firmie często kopiuje się dwustronne dokumenty, warto zastanowić się nad systemem automatycznej zmiany strony kopiowanego dokumentu lub nad kopiarką dupleksową, czyli taką, która drukuje po obu stronach kartki. Kolejnym aspektem decydującym o wyborze kopiarki jest format. Znów kolejne decyzje. Czy w firmie są dokumenty o formacie A4, czy też o formacie A3.

Inne, większe formaty również wchodzą w grę, jednak są to już nietypowe i duże gabarytowo urządzenia. Kolejna kwestia to obciążalność i wydajność drukarki. Chodzi o maksymalną możliwą liczbę kopii w określonym przedziale czasu.